Міжнародна Літня Школа «Освітні Вимірювання: Викладання, Дослідження, Практика» працювала в Форосі (Крим, Україна) з 8 по 15 жовтня2011 року.

Організаторами школи були: Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Малардаленський Університет (Швеція), Гельсінкський технологічний університет (Фінляндія), Римський університет «LaSapienza» (Італія), Кельнський університет (Німеччина), USETI Alliance. Школа проводитьласяся у рамках виконання проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою Європейського Союзу Tempus.

!!! Термін подання статтей - 30 жовтня !!!


Foros2011

Відеозаписи виступів учасників школи
 • Андрущенко Т.І. (НПУ ім. М.П.Драгоманова). Тестові матеріали в процесі проведення культурологічної практики студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова.


 • Авраменко О.В. (КДПУ ім. В. Винниченка). Державна атестація в магістратурі 8.18010022 Освітні вимірювання.


 • Бойко О.Д. (НДУ ім. Миколи Гоголя). Проблеми ЗНО з точки зору ректора університету.


 • Войтович І.С. (НПУ ім. М.П. Драгоманова). Критерії оцінювання знань фізики у фаховій підготовці майбутніх учителів інформатики.


 • Гаврілова Л.Г. (Слов'янський державний педагогічний університет). Принципи оцінювання в мультимедійному підручнику з історії музичного мистецтва.


 • Горох В.П. (УЦОЯО). Єдиний державний екзамен з математики в Росії: погляд крізь призму українського досвіду.


 • Зелман Марк (USETI, запрошений експерт).
  • Платонівська республіка освітніх вимірювань або Майбутнє та тенденції в освітніх вимірюваннях.


  • Інженерія освітніх вимірювань.


  • Нарахування балів у оцінюванні, заснованому на симуляційних моделях.


  • Приклад тестування, заснованого на симуляційних моделях: мовний тест.


  • Байєсівські мережі - математичний апарат оцінювання, заснованого на симуляційних моделях.


 • Ковальчук Ю.О. (НДУ ім. Миколи Гоголя). До питання про комплексне дослідження валідності вступних предметних тестів.


 • Ковтунець В.В. (USETI Legacy Alliance).
  • Методологія оцінювання якості відбору за результатами тестування.


  • Правове регулювання оцінювання в освіті і стандарти освіти.


  • Оцінювання і навчальний процес: зворотній зв'язок.


 • В.В. Котяк (КДПУ ім. В. Винниченка). Огляд вільнорозповсюдуваного мережевого програмного забезпечення для організації тестування.


 • Лісова Т.В. (НДУ ім. Миколи Гоголя). Тестування у системі оцінювання знань студентів з математичних дисциплін.


 • Лупан І.В. (КДПУ ім. В.Винниченка). Використання канонічного кореляційного аналізу у педагогічних дослідженнях.


 • Лутченко Л.І. (КДПУ ім. В.Винниченка). Асистентська практика магістратури «Освітні вимірювання».


 • Манка Раймондо (Римський університет La Sapienza). Модель динаміки рейтингу університетів.


 • Миляник А.І. (Львівський РЦОЯО). Пробне інтернет-тесування. Он-лайн перевірка відкритих завдань.


 • Паращук С.Д. (КДПУ ім. В.Винниченка). Структура і зміст навчальної дисципліни «Класичні тестові моделі» до магістерської програми спеціальності 8.18010022 Освітні вимірювання.


 • Раков С.А. (УЦОЯО).
  • Використання 2-рівневих вступних тестів з математики: світовий досвід і український контекст.


  • Експеримент з упровадження тесту ТЗНК у систему ЗНО та інші проблеми ЗНО.


 • Ріжняк Р.Я. (КДПУ ім. В. Винниченка). Програми підготовки фахівців з освітніх вимірювань на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у КДПУ ім. В.Винниченка.


 • Савранська Н.О. (НПУ ім. М.П. Драгоманова). Тестування як один із методів оцінки знань студентів (на основі підсумкових тестів з культурологічної практики).


 • Сергієнко В.П. (НПУ ім. М.П. Драгоманова).
  • Система моніторингу якості освіти в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.


  • Cистема магістерської підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010022 «Освітні вимірювання» в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.


 • Сіткар Т.В. (НПУ ім. М.П. Драгоманова). Система тестування з відкритою формою тестового завданя.


 • Святокум О.Є.(Харківський РЦОЯО). Шляхи удосконалення тесту ЗНО з історії України.


 • Юрченко А.А. (Львівський РЦОЯО). Перевірка відкритої частини пробного інтернет-тестування з англійської мови в режимі он-лайн. Перший досвід в Україні.


Остання зміна: середа 30 грудня 2015 11:03 AM