Журнал з матеріалами ІІІ Міжнародної літньої школи