Журнал "Наукові записки" НДУ з матеріалами школи

Файл журналу містить огріхи макетування (перекривання малюнків з текстовими блоками). Ці недоліки виникли після переформатування оригінал-макету з формату PageMaker у формат PDF, і їх не буде в надрукованому вигляді.
Натисніть посилання NZ_20011_7.pdf для перегляду файлу.